Ny styrelse på plats

DSI Underground SMART, en dotterbolag till DSI Underground, förvärvade Edvirt den 26 Februari 2021. I samband med detta avgick tre styrelseledamöter, Jan E. Liljeqvist, Lars-Göran Dahlqvist och Tommy Ellison för att lämna plats åt nya styrelseledamöter.

Under 2007 presenterade Tommy Ellison från BESAB en idé för Chalmers Tekniska Högskola. Idén handlade om att utveckla en simulator för att effektivt och säkert kunna utbilda BESABs operatörer virtuellt. Mer specifikt handlade det om betongsprutning och operatörer som med hjälp av robot applicerar betong i gruvor och tunnlar. Under 2009 plockades idén upp och utvecklades till verklighet genom framställandet av en prototyp av simulatorn. Denna prototyp utvecklades bland annat av Petter Börjesson som senare skulle vara med och grunda Edvirt.

Under 2011 presenterade Petter Börjesson och Tommy Ellison prototypen för Chalmers Encubator. Encubator tog in idé för att se om det fanns ett kommersiellt värde i den. Eric Odkrans (fd Göransson) var en av studenterna som utvärderade potentialen med hjälp av handledaren Jan E. Liljeqvist. Efter att ha insett den kommersiella nyttan, och ha fått LKAB som första kund, grundade Eric Odkrans och Petter Börjesson Edvirt under 2013. Eric i rollen som VD och säljare och Petter som Teknisk chef och programmerare.

Edvirt har sedan dess tagit sin första produkt betongsprutningssimulatorn (nu kallad VR Shotcrete Simulator™) till att bli en standard i Sverige och internationellt. Man har även utvecklat flertalet andra produkter och tjänster till tunnel- och gruvmarknaderna, samt startat kontor i Brisbane i Australien och London i Storbritannien. Under 2016 så ändrade Edvirt om i ägarkretsen och även i styrelse. Lars-Göran Dahlqvist från BESAB tog över ordföranderollen från Thomas Fröst från SKF. Under 2018 så kom även Tomislav Rogan in i bolaget och tog över rollen som VD.

Nu 2021 går bolaget in i en ny fas med DSI Underground som ägare och därför har även en ny styrelse tillsats. Fokus kommer ligga på att bredda Edvirts tjänste- och produktutbud samt att nå ut till fler marknader internationellt. Bolaget och dess ledning välkomnar därför Andrik Fuellberg och Marek Grocholewski från DSI Underground som nya styrelseledamöter. Man vill även tacka de avgående styrelseledamöterna Jan E. Liljeqvist, Lars-Göran Dahlqvist och Tommy Ellison för en fantastiskt fin insats under åren som har gått.

Från vänster: Petter Börjsson, Lars-Göran Dahlqvist, Jan E. Liljeqvist, Tommy Ellison, Tomislav Rogan och Eric Odkrans.

Från vänster: Petter Börjsson, Lars-Göran Dahlqvist, Jan E. Liljeqvist, Tommy Ellison, Tomislav Rogan och Eric Odkrans.